عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نجوم و رشته‌هاي مربوطه

بخش ها: نجوم و رشته‌هاي مربوطه
1
سياهچاله
 • بحث ها: 11
 • ·
 • پست ها: 0
انواع سیاهچاله
از در 13 مرداد, 1395
1
خورشيد
 • بحث ها: 1
 • ·
 • پست ها: 0
در خورشید هم باران می‌بارد
از در 11 تیر, 1393
1
خوشه‌ها
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0
1
سيارات
 • بحث ها: 17
 • ·
 • پست ها: 0
دسترسي آزاد به اطلاعات موقع...
از در 27 بهمن, 1394
1
سحابي‌ها
 • بحث ها: 2
 • ·
 • پست ها: 0
چاپ سحابی سه‌بعدی در منزل
از در 24 تیر, 1393
1
سيارك‌ها
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0
1
سفر در زمان
 • بحث ها: 5
 • ·
 • پست ها: 0
آیا نور گذر زمان را تجربه می...
از در 19 تیر, 1393
1
كوتوله ها
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0
1
بوزون هيگز
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0
1
شهاب سنگ
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0
1
انيشتن و نسبيت
 • بحث ها: 0
 • ·
 • پست ها: 0

بحث ها
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
اس‍ 6, 4:30 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 28, 4:56 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
آذ 20, 6:20 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
saba hatami
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 5
مر 11, 1:01 ب.ظ
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 7:14 ب.ظ است.