عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عکاسی نجومی

بحث ها
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 15, 12:11 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 10
به‍ 15, 12:10 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
کنترل ماموریت NASA
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 12:07 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
Endeavour STS-130
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 12:05 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
ماه و خورشید!
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 12:03 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
زهره و ماه
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 14, 4:17 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
سید محمد باقر
 • جواب ها: 2
 • ·
 • مشاهده ها: 22
مه‍ 13, 5:31 ق.ظ
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 5:49 ق.ظ است.