عضویت
موسسه نجومی آفاق راهبر آذربایجان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تصاوير نجومي

بحث ها
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
ار 8, 8:04 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
خر 25, 9:06 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 26, 11:52 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 11, 7:05 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 0
به‍ 11, 7:04 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
دی 29, 4:26 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
دی 28, 4:17 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذربايجان
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
دی 23, 4:11 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
مر 14, 11:08 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 17, 10:42 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 15, 11:41 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 10
به‍ 15, 11:40 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
کنترل ماموریت NASA
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 11:37 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
Endeavour STS-130
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 11:35 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
ماه و خورشید!
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 15, 11:33 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
زهره و ماه
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
به‍ 14, 3:47 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
moshtagh sh
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 14, 3:43 ب.ظ
تمامی زمان ها +4 است. زمان اکنون 8:34 ق.ظ است.