عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منجم كوچولو: چگونه میتوانيد بدون خطر، كسوف را مشاهده كنيد؟

مواد و وسايل لازم
• دو تكه مقوا يا كاغذ
• سوزن

روش كار
ـ هرگز مستقيماً به خورشيد نگاه نكنيد.
ـ روی يك تكه مقوا سوراخي با سوزن ايجاد كنيد.
ـ پشت به خورشيد بايستيد.
ـ مقوای سوراخ دار را در يك دست و تكه مقوای ديگر را در دست ديگرتان بگيريد.
ـ تكه هاي مقوا را طوری نگه داريد كه نور خورشيد از سوراخ بگذرد و روی تكه مقوای دوم بيفتد
ـ لكه نوری كه روی مقوای دوم میبينيد، فقط لكه ای روشن نيست، بلكه تصوير خورشيد است. در طول يك كسوف، وقتي ماه از جلوی خورشيد ميگذرد، مي بينيد كه بخشی از اين تصوير تيره میشود.
ـ از اين روش برای مشاهده ی كسوف استفاده كنيداخطار
هرگز، حتي با عينك مستقيم به خورشيد نگاه نكنيد. عينك آفتابی هنگام نگاه كردن به خورشيد، چشمان شما را محافظت نميكند. بايد از عينكهاي مخصوص براي اينكار استفاده كنيد.

منبع:
كتاب علوم، زمين فضا
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 11:26 ب.ظ است.