عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منجم كوچولو: مسير حركت زمین و اجسام شبیه آن چگونه است؟

مواد و وسایل لازم
• توپی لاستیکی که به کشی به طول یک متر وصل شده باشد.
• لیوان یک بار مصرف بزرگ
• قوطی مقوایی با کف45 * 45 سانتی متر برای پایه
• نخی به طول 20 سانتی متر
• نخی به طول 60 سانتی متر
• پونز یا سنجاق ته گرد
• مداد نو ک تیز
• مداد رنگی
• کاغذروش کار
1. پیش از قرن شانزدهم میلادی، بیشتر مردم فکر می کردند که زمین بیحرکت است و خورشید، ماه و تمام ستارگان به دور آن میگردند. کوپرنیک نخستین کسی بود که گفت خورشید در وسط قرار دارد و زمین و اجسام دیگر به دور آن میگردند. مسیر گردش زمین به دور خورشید را مدار نامیدند. کاغذتان را روی قوطی مقوایی بگذارید. در وسط کاغذ شکل خورشید را بکشید.
2. با پونز یک سر نخ 20 سانتیمتری را به وسط شکل خورشید بچسبانید. مداد را به سر دیگر آن ببندید.
3. نخ را محکم بکشید و با گرداندن نوک مداد روی کاغذ دایر های دور خورشید بکشید. مراقب باشید که در تمام مدتی که دایره میکشید، نخ شما کشیده و صاف باشد. شکل زمین را روی نقطه ای از دایره بکشید. این مدل شبیه آن چیزی است که کوپرنیک درباره ی مدار گردش زمین به دور خورشید شرح ستارگان داده بود. در این مدل چند ستاره هم که در یونان باستان به آ نها میگفتند و ما به آ نها سیاره سرگردان میگوییم، نیز دور خورشید میگردند کوپرنیک معتقد بود که این ستارگان در مدارهایی شبیه به مدار زمین دور خورشیدمیگردند.
4. کمی بعد از آن که کوپرنیک نظریه اش را بیان کرد، ریاضیدانی به نام یوهان کپلر متوجه شد که حرکت واقعی زمین و سیار ه های دیگر کاملاً با آنچه کوپرنیک میگويد یکی نیست. کپلر با استفاده از دانش ریاضی اش به این نتیجه رسید که این مدارها به شکل دایره های کشیده یا بیضی اند. شما به چند روش میتوانید بیضی رسم کنید. آسا نترین راه استفاده از لبه ی لیوانی پلاستیکی یا مقوایی
است. لیوان را طوری روی کاغذ بگذارید که سرش پایین باشد. با مداد دور دهانه ی لیوان خط بکشید و به این ترتیب یک دایره رسم کنید. حالا انگشت شست خود را وسط ته لیوان بگذارید و آن را ب یحرکت نگه دارید، و با دست دیگر لبه ی آن را کمی فشار دهید تا کشیده شود و دیگر به شکل دایره نباشد.
با مداد دور دهانه ی لیوان را خط بکشید. حالا م یدانید که دایره چگونه تبدیل به بیضی میشود؟
5. اگر تا به حال با توپی متصل به یک تکه کش بازی کرده باشید، احتمالاً ناخودآگاه یا به عمد یک بیضی رسم کرده اید. سر کش را در دست بگیرید و توپ را آویزان کنید تا به نزدیکی زمین برسد. آهسته دستتان را دور بگردانید تا توپ در هوا در مسیری دایره ای حرکت کند. حالا به تدریج حرکت دست خود را تغییر دهید و عقب و جلو ببرید. به دقت مسیر حرکت توپ را نگاه کنید. تغییراتی را که میبینید، شرح دهید.
6. میتوانید یک بیضی روی شکل خورشید و زمینی که در گام 2 و 3 کشیدید، رسم کنید. دوسر تکه نخ 60 سانتی متری را به هم گره بزنید. دو پونز را به فاصله ی 20 سانتی متر ا ز هم و در امتداد یک خط راست، روی شکل خورشید تا نیمه در کاغذ و قوطی مقوایی فرو کنید. نخ را از زیر دو پونز بگذرانید. با مدادتان نخ را بکشید تا صاف شود. در حالی که نخ را صاف و کشیده نگه داشته اید، آن را بگردانید تا نوک مدادتان دایر های رسم کند. چه اتفاقی افتاد؟ میتوانید با تغییر دادن جای یکی از پونزها شکل بیضی را تغییر دهید؟ اگر جای هر دو بیضی تغییر کند، چه میشود؟ کپلر کشف کرد که سیاره های منظومه ی شمسی )نظام خورشیدی( ما در مسیرهایی حرکت میکنند که کمی شبیه بیضی هستند. بعدها مشاهده شد که برخی از اجسام دیگر منظوم هی شمسی ما، مثل بعضی دنباله دارها، مدارهایی دارند که به شکل بیضی های بسیار کشیده است.
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:56 ب.ظ است.