عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منجم كوچولو: منظومه شمسی چيست؟

مواد و وسايل لازم

• يك نسخه از شكل زير براي هر دانش آموز
• كاغذ
• مداد

روش كار
ـ به شكل نگاه كنيد. اين تصوير خورشيد ما و چند جسم است كه به دور آن می‌گردند. جاذبه‌ی گرانشی بسيار قوی خورشيد و گرانش نسبتاً ضعيفتر سياره‌ها كه از آن كوچكترند، آ نها را در مدار گردششان به دور خورشيد نگه میدارد.
ـ سياره‌هايی را كه در شكل می‌بينيد، بشماريد. دانشمندان تا به حال نه سياره و حلقه‌ای شامل ميليو نها ذره ی جامد كه نام آن را كمربند سياركی گذاشته اند، در مدارهايی به دور خورشيد شناسايی كرده اند (البته در هنگام کشف پلوتون در سال ۱۹۳۰ تا۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی به حساب آمده بود؛ اما اکنون بنا بر تعریف نوین انجمن بین‌المللی اخترشناسی با توجه به تعریف سیاره،«پلوتون» را یک سیارهٔ کوتوله و همچنین به عنوان نخستین نمونه از ردهٔ جدید جرم فرانپتونی نامیده است).
ـ روی كاغذ، نام چهار سياره‌ای را كه بيش از همه به خورشيد نزديك هستند، را بنويسيد. به آ نها گاه سياره‌های سنگی میگويند، زيرا از مواد جامد تشكيل شده اند. زمين سياره‌ای سنگی است.
ـ نام دو سياره ی بعدی را بنويسيد. به اينها گاه سياره‌های غول میگويند. آنها بسيار بزرگ و از بعضی جهات شبيه خورشيدند.
ـ نام سه سياره ی بعدی را هم بنويسيد. به اينها گاه سياره‌های يخی ميگويند، چون بسيار از خورشيد دورند و در نتيجه دمايشان بسيار پا يين است. بعضی دانشمندان معتقدند كه در منظومه شمسی ما سياره‌های ديگری حتی دورتر از اينها وجود دارند. شايد در مدتی كه مشغول خواندن اين مطلب هستيد، سياره‌ی ديگری كشف شود!

تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:57 ب.ظ است.