عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نجوم کودک: کسوف (خورشید گرفتگی) (خورگیر، خورگرفت)

بیایید یک بازی جالب بکنیم، یک منبع نور را ثابت نگهدارید، توپ یا جسم گردی را یواش یواش از جلوی آن عبور دهید. الان دارید کسوف یا خورشیدگرفتگی را به صورت مجازی مشاهده می‌کنید.
ماه در حرکت مداری خود به دور زمین سایه اش را به دوش می کشد این سایه نیز به شکل مخروط است ولی مخروط سایه ی ماه با قاعده ای به قطر 3460 کیلومتر، بسیار باریکتر از مخروط سایه زمین است .طول این سایه 371000 کیلومتر است و حول این مقدار متوسط به اندازه 6500 کیلومتر تغییر می‌کند.
این سایه در اغلب موارد به قدر کافی طویل نیست که به زمین برسد. کسوف زمانی روی می دهد که سطح زمین بخشی از مخروط سایه ماه را قطع کند وقتی که سایه کاملاً به سطح زمین نمی رسد پدیده ای روی می دهد که به کسوف حلقوی موسوم است. در این شرایط مقطع ظاهری ماه نمی‌تواند مقطع ظاهری خورشید را بپوشاند و ناظر «نواحی بیرونی« خورشید را به صورت حلقه درخشانی می‌بیند. کسوف فقط می تواند هنگام ماه نو واقع شود. در کسوف تنها باریکترین قسمت مخروط سایه ای که ماه می سازد با زمین در تماس است. قطر سایه کم است، ولی نیمسایه قطر بسیار بزرگتری دارد. رصدگرانی که در نیمسایه هستند فقط کسوف جزئی را مشاهده میکنند. درصدی از سطح خورشید که گرفته می شود به فاصله ای راصد از سایه بستگی دارد (هر چه فاصله راصد به سایه نزدیکتر باشد درصد گرفتگی خورشید از نظر او بیشتر است).

آخرین بروز رسانی در مه‍ 2, 3:22 ب.ظ از آفاق راهبر آذربايجان.
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:58 ب.ظ است.