عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نزدیک ترین ابرماه 25 می 2017

چکیده: برای اولین بار از سال 2009، ماه نو (نه ماه کامل) نزدیک ترین و بزرگترین ابرماه سال خواهد بود. در تاریخ 25 ماه می یا 26 2017 بسته به منطقه زمانی ناظر اتفاق می افتد و انتظار می رود جزر و مد بالاتر از حد معمول در روزهای پس از وقوعش داشته باشد.

برای اولین بار از سال 2009، یک ماه جدید - و نه یک ماه کامل - نزدیک ترین و بزرگترین ابرماه در طول یک سال خواهد بود.

شما نمی توانید یک ماه جدید را در آسمان را ببینید. آن بین زمین و خورشید است و در طول روز از آسمان با خورشید با خورشید عبور می‌کند. چهره روشن آن، و یا سمت روز، از ما دور می‌باشد. در اینجا یک عکس از جوانترین هلال ممکن ماه نشان داده شده است، سن ماه زمانی که این عکس گرفته شده بود، دقیقا صفر بود - در لحظه ماه نو (8 جولای، 2013. تصویر توسط Thierry Legault).در اینجا یک عکس از جوانترین هلال ممکن ماه نشان داده شده است، سن ماه زمانی که این عکس گرفته شده بود، دقیقا صفر بود - در لحظه ماه نو (8 جولای، 2013. تصویر توسط Thierry Legault). در 07:14 UTC - زمان دقیق از ماه جدید.

در سال‌های اخیر، بزرگترین ابرماه سال، ماه کامل بوده است. ولی در سال 2017 اینچنین نخواهد بود. ماه در 25 ماه می نو خواهد شد، و به حضیض می‌رسد و به نزدیکترین حالت ممکن به زمین در طول کل سال 2017 می‌رسد:
می 2017 ماه نو (نزدیک ترین بین زمین و خورشید): 25 می در 19:44 UTC
می 2017 حضیض ماه (ماه نزدیک به زمین): 26 می در 01:23 UTC

هیچ مقایسه ماهی در طول سال از نزدیکی یک ماه کامل با حضیض ماه این سال وجود ندارد. بنابراین - برای اولین بار از سال 2009 - شاهد یک ماه جدید خواهید بود (و نه یک ماه کامل)که نزدیکترین و بزرگترین ابرماه سال است.
ما می گوییم "بزرگترین» و این درست است، با اینکه این امر واقعیت دارد ولی شما این ماه را نمی بینید. ما نمی توانیم آن را ببینیم به دلیل اینکه هر ماه نویی در سراسر آسمان با خورشید در طول روز سیر می‌کند. با این حال، اگر یک خورشیدگرفتگی کامل در این ماه نو (که نیست) وجود داشته باشد، این امر می‌تواند یک گرفتگی طولانی باشد، با توجه به این که ماه نو نزدیک و بزرگ است.
به علاوه این نزدیک ترین و بزرگترین ابرماه سال 2017 که در روی کره زمین احساس خواهد شد، به این معنا که باعث جزر و مد زمینی در روزهای پس از 25 می خواهد شد.
ستاره شناسان گاهی اوقات به نزدیکترین ماه حضیض proxigee می‌گویند (براي هر جسمي كه اطراف زمين مي‌چرخد، حضيض نقطه‌اي است در هر مدار كه نزديكترين فاصله را تا زمين دارد. نزديكترين فاصلة‌ مداري تا زمين از مداري تا مدار ديگر كمي تفاوت دارد. نزديكترين حضيض پروكسيجي(Proxigee) نام دارد.

چگونه این ماه نوی می، نزدیکترین ابرماه می‌شود؟
proxigee 2017 و یا نزدیک ترین حضیض، در فاصله 357207 کیلومتری (221958 مایل) خواهد بود . این اولین بار از سال 2009 به بعد است که مراکز زمین و ماه نزدیک تر از 357000 کیلومتری (221830 مایل) هم خواهند بود.


این تصویر تضاد ابرماه کامل (ماه کامل در حضیض) با یک ماه میکرو (ماه کامل در اوج) را نشان می‌دهد. (تصویر: Stefano Sciarpetti). اگر یک خورشید گرفتگی کلی در ماه می 2017 وجود داشت، که وجود دارند، این امر می‌توانست منجر به یک خورشیدگرفتگی ویژه طولانی در طول ماه جدید شود که پوشش خورشید از یک ماه جدید بزرگتر خواهد بود.

چرا آیا ما هیچ ماه کامل نزدیک ترین حضیضی، در طول سال 2017 نداریم؟
دلیل آن این است - مانند بسیاری از چیزهایی که در آسمان هستند_ ماه کامل نزدیک ترین حضیض، در چرخه قابل پیش بینی است. آنها در دوره 14 ماه قمری (413 روز، و یا 14 برگشت به ماه کامل) اتفاق می‌افتند، که بطور قابل توجهی بیش از یک سال تقویمی می‌باشد. آخرین ماه کامل نزدیک ترین حضیض در اواخر سال 2016 اتفاق افتاد. بنابراین هیچ ماه کامل نزدیک ترین حضیضی در سال 2017 وجود ندارد، و ماه کامل نزدیک ترین حضیضی در اوایل 2018 رخ خواهد داد.

نوامبر 2016:
ماه کامل: 14آذر در 13:52 UTC
نزدیک ترین حضیض: 356509 کیلومتری: 14 آذر 14 در 11:23 UTC

می 2017:
ماه جدید: 25 می در 19:44 UTC
نزدیک ترین حضیض: 357207 کیلومتری: 26 ماه می در 01:23 UTC

ژانویه 2018
ماه کامل: 2ژانویه در 02:24 UTC
نزدیک ترین حضیض: 356565 کیلومتری: 1 ژانویه در 21:54 UTC

نزدیک ترین حضیض ماه کامل اغلب در چرخه 14 قمری اتفاق می‌افتد چون در 14 ماه قمری (14 بازگشت به ماه کامل) نزدیک به 15 حضیض متناسب وجود دارد که عبارتند از:
14 lunar months x 29.53059 days = 413.428 days
15 returns to perigee x 27.55455 days = 413.318 days

این 413 امین دوره نزدیک ترین حضیض، تقریبا با یک سال و 48 روز برابر است. ماه کامل نزدیک ترین حضیض اخیر (221524 مایل یا 356509 کیلومتر) بود که در تاریخ 14 نوامبر سال 2016 اتفاق افتاد. پس نزدیک ترین حضیض بعدی ماه کامل تا پس از سال 2017 اتفاق نمی‌افتد، و یا در تاریخ 2 ژانویه 2018 (221559 مایل یا 356565 کیلومتری) می‌باشد.


شما 25-26 ماه می 2017 نمی‌توانید ماه جدیدرا در حضیض ببینید - بزرگترین "ابرماه" - اما اقیانوس‌های زمین آن را احساس خواهند کرد. انتظار می‌رود جزر و مد بالاتر از حد معمول در روزهای پس از این ابرماه اتفاق بیفتد.
هر نزدیک ترین حضیض ماه کامل حدود یک سال، یک ماه و 18 روز بعد در هر سال رخ می دهد، در لیست زیر نزدیک‌ترین حضیض ماه کامل در دوره زمانی 2010-2020 نشان داده شده است.

نزدیک‌ترین حضیض ماه کامل در دوره زمانی 2010-2020:
30 ژانویه 2010 (356593 کیلومتری)
19 مارس 2011 (356575 کیلومتری)
6 می 2012 (356955 کیلومتری)
23 ژوئن 2013 (356991 کیلومتری)
10 اوت 2014 (356896 کیلومتری)
28 سپتامبر 2015 (356877 کیلومتر)
14 نوامبر 2016 (356509 کیلومتری)
2 ژانویه 2018 (356565 کیلومتری)
19 فوریه 2019 (356761 کیلومتری)
8 آوریل 2020 (356907 کیلومتری)
افسوس، که نزدیک‌ترین حضیض ماه کامل در سال 2017 اتفاق نمی‌افتد زیرا نزدیک‌ترین حضیض قبلی ماه کامل در تاریخ 14 نوامبر 2016 اتفاق افتاد و تا 2 ژانویه 2018 باید منتظر بود.


در هر سال، ماه کامل یا ماه جدید با proxigee (نزدیک ترین حضیض سال) همراستا است. کشش نیروی گرانش دلیل این اتفاق است. تصویر: physicalgeography.net

چه چیزی باعث چرخه نزدیک‌ترین حضیض ماه سال 14 قمری می‌شود؟
بخاطرگرانش و فعل و انفعال زیاد خورشید، زمین و ماه (و به میزان کمتر، سیارات)، نزدیک ترین حضیض هر سال، حضیضی است که هم راستا با ماه کامل یا ماه جدید است.
همچنین، دورترین نقطه اوج سال است، اوجی است که بیشتر نزدیک با ماه جدید و یا ماه کامل هم‌راستا است.
در ماه کامل، زمین در وسط ماه و خورشید قرار دارد؛ در ماه جدید زمین، ماه و خورشید همراستا هستند و ماه در وسط قرار دارد. در ماه کامل و ماه جدید، کشش جزر و مدی خورشید و ماه با هم ترکیب شده و جزر و مد بهاری گسترده‌ای ایجاد می‌کنند(این جزر ومد نادر می باشد و جزر ومد قوی است این جزرومد خیلی زیاد ( قوی )زمانی که ماه به طور غیر معمول به خورشید نزدیک می شود اتفاق می افتد و در ماه جدید اهله قرار دارد( زمانی که ماه بین خورشید و زمین است ) این جزر و مد هر 5/1 سال یکبار اتفاق می افتد .


نمودار زیر به شما کمک می کند تا توضیح دهد که یک ماه کامل یا ماه جدید در نزدیکترین حضیض به چه صورت می‌باشد.

نمودار: Bedford Astronomy Club.

در نمودار بالا، خط اتصال حضیض ماه با اوج ماه، محور اصلی این قمر (طولانی ترین محور بیضی) را تعریف می کند.

هنگامی که محور عمده (خط نقطه اوج-حضیض) ماه اشاره به سمت خورشید (A & C در نمودار)، خروج از مرکز (صافی) از مدار ماه را به حداکثر افزایش می‌دهد. خروج از مرکز بیشتر در فاصله کم حضیض اتفاق می‌افتد، در حالی که در فاصله اوج افزایش می‌یابد.

در A در نمودار، یک ماه حضیض جدید (ابرماه) و یک ماه کامل نقطه اوج (میکرو ماه) اتفاق می‌افتد.

بعد 3.5 ماه قمری (در حدود 103 روز)، در B در نمودار، محور بزرگ در زاویه سمت راست به خط خورشید-زمین می‌باشد، به طوری که خروج از مرکز حداقل می‌باشد. در چنین مواقعی، مدار ماه نزدیک به دایره است. این حضیض دور و اوج نزدیک‌تر است، ماه تربیع اول و تربیع آخر بیشتر یا کمتر با اوج و حضیض هماهنگ می‌شوند.

بعد 7 ماه قمری (206 روز)، محور بزرگ باز به سمت خورشید برمی‌گردد. یک بار دیگر، خروج از مرکز مدار ماه به حداکثر افزایش یافته است، کاهش فاصله حضیض هنوز افزایش فاصله اوج است. با این حال، یک حضیض ماه کامل و اوج ماه نو اتفاق می‌افتد در تصویر بالا قسمت Cرا ببینید.

از آنجا که 7 ماه قمری تقریبا با 7.5 بازگشت به حضیض (یا نقطه اوج) متناسب می‌باشد، ماه نو و ماه کامل نسبت به نقطه اوج و حضیض هر 7 ماه قمری نوسان می‌کنند. بنابراین از این رو، هفت ماه قمری با ماه نو، همزمان خواهد بود تا با اوج (به جای حضیض) و ماه کامل با حضیض (به جای نقطه اوج) همزمان خواهد بود. خلاصه این وقایع به شرح زیر است:

زمان نزدیک ترین/ دورترین ماه نو/ ماه کامل:
25 می 2017: نزدیکترین ماه نو
9 ژوئن2017: دورترین ماه کامل

هفت ماه قمری بعد:
18 دسامبر2017: دورترین ماه نو
2 ژانویه 2018: نزدیکترین ماه کامل


بالا: هنگامی که محور اصلی ماه (خط حضیض-اوج) اشاره به سمت خورشید دارد، با حضیض بین زمین و خورشید، یک ماه جدید در حضیض است. پایین: 206 روز بعد، محور اصلی این قمر دوباره با زمین و خورشید همراستا می‌شود، اما این بار در اطراف آن، حضیض در مقابل خورشید در آسمان زمین می‌باشد، و ظهور یک ماه کامل در حضیض را شاهد خواهیم بود. تصویر NOAA.

2017’s closest supermoon is May 25
By Bruce McClure in ASTRONOMY ESSENTIALS | May 22, 2017
http://earthsky.org/astronomy-essentials/no-proxig...

ترجمه: سارا سیدحاتمی
آخرین بروز رسانی در خر 2, 10:16 ق.ظ از آفاق راهبر آذربايجان.
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 1:59 ق.ظ است.