عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

پدیده‌های رصدی خردادماه 1396

خرداد
4 00:15:00 ماه نو
13 زمین دورترین فاصله ازخورشید را تجربه می‌کند. امروز زمین در فاصله 152092505 کیلومتر قرار گرفته است.
بیشترین کشیدگی غربی زهره
این کشیدگی 45.9 درجه از خورشید (بهترین زمان برای مشاهده آن

19 18:40 ماه کامل
24 پرتاب موشک روسی سایوز برای تحویل محموله به ایستگاه فضایی بین المللی
25 پرتاب مداریATKپگاسوسXLموشکهای ماهواره ای (ICON) یونوسفر ناسا
زحل درنزدیک‌ترین فاصله خود به زمین قرار داردکه بهترین زمان برای مشاهده زحل و اقمارآن می‌باشد
31 8:54 انقلاب تابستانی
اولین روز از فصل تابستان (انقلاب تابستانی) در نیمکره شمالی و اولین روز از فصل زمستان (انقلاب زمستانی) درنیمکره جنوبی است.

منبع:
http://www.seasky.org/astronomy/astronomy-calendar...
http://www.space.com/32286-space-calendar.htm
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 8:44 ب.ظ است.