عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آیا مریخ هم یک ستاره شمالی دارد؟

آیا مریخ هم یک ستاره شمالی دارد؟
ترجمه سارا حاتمی

چکیده:ستاره شمالی زمین، ستاره قطبی است. این ستاره بالای محور شمالی زمین تقریبا به طور مستقیم قراردارد. آیا کاوشگرهای آینده مریخی یک ستاره شمال برای راهنمایی خواهند داشت؟


همانطوری که خورشید در یکی از چشم اندازهای مریخ به صورت ستاره ای ظاهر شده است، آیا استعمارگران آینده مریخ یک ستاره شمالی را برای راهنمایی خود خواهند داشت؟تصویر: توسط مریخ نورد روح ناسا سال 2005

ستاره شمال برای زمین ستاره قطبی است. آیا برای سیاره همسایه ما، مریخ، هم ستاره شمالی خواهد بود؟ اگر نه، آیا مریخ دارای ستاره ای می باشد که در بالا یا پایین قطب شمال آن واقع شده باشد؟

هر سیاره در منظومه شمسی ما بر روی محور خود می چرخد. چرخش زمین حدود 24 ساعت طول می کشد. اگر شما خط فرضی محور سیاره به فضا را امتداد دهید ممکن است به یک ستاره که با چشم قابل رویت می باشد برسید.


در این نمودار، روش رسیدن به قطب آسمانی شمالی و ستاره شمال ترسیم گردیده است. ارتفاع آن از افق بستگی به عرض جغرافیایی ناظر دارد. تصویر solar.physics.montana.edu

بر روی زمین ستاره قطبی، ستاره شمالی می باشد. ستاره قطب شمال کمتر از یک درجه از قطب آسمانی شمال فاصله دارد، ستاره محبوب قطبی است. شما می توانید از ستاره قطبی برای پیدا کردن جهت شمال، هنگامی که قطب نما نداریداستفاده کنید.

نیمکره جنوبی زمین ولی دارای یک ستاره جنوبی قابل مقایسه با قطب جنوبی خود نیست. نزدیکترین ستاره قابل مشاهده به قطب جنوب آسمانی، حدود 9 درجه دورتر واقع شده است.

بنابراین، مریخ یک ستاره شمالی یا جنوبی دارد؟ پاسخ این است ... به هیچ وجه هیچ ستاره روشن ستاره شمالی وجود ندارد، و تنها یک ستاره جنوبی به روشنایی متوسطی برای مریخ وجود دارد.

شیب زمین در حدود 23 و نیم درجه است. شیب مریخ حدود 25 درجه است. بنابراین مریخ کند، ستاره شمالی همانند زمین ندارد. تصویر letsgomars.org

در آسمان شمالی مریخ بهترین نامزد برای ستاره شمالی مریخ بودن، حدود نیم درجه از قطب سماوی شمال مریخ فاصله دارد که نزدیک تر از ستاره قطبی قطب سماوی شمال زمین می باشد، اما، در حالی که ستاره قطبی نسبتا روشن زمین (50 برابر درخشانتر از تمام ستاره ها در آسمان شب می باشد)، ستاره نزدیک قطب شمال سماوی مریخ نور ضعیفتری دارد.

در واقع، این ستاره به سختی قابل رویت با چشم غیرمسلح می باشد.

قطب شمالی مریخ یک نقطه در آسمان در حدود نیمه راه بین دنب، درخشان ترین ستاره در صورت فلکی ماکیان (قو)، و ذِراع‌الاَیمَن (بازوی راست) یا آلفا قیفاووس، درخشان ترین ستاره در صورت فلکی قیفاووس است. برای دیدن موقعیت قطب آسمانی شمال مریخ میان صورت های فلکی ماکیان و قیفاووس به شکل زیر دقت کنید.


در همین حال، در آسمان جنوبی مریخ دیده می شود، کاپا بادبان (ستاره ای در صورت فلکی بادبان Kappa Velorum) تنها حدود سه درجه از قطب جنوب سماوی مریخ قرار دارد که به ستاره قطبی قطب سماوی شمال زمین نزدیک نیست، به علاوه این ستاره تنها به میزان متوسطی روشن می بایشد، که به روشنایی ستاره قطبی زمین نیست

استعمارگران آینده مریخ نمی توانند از یک ستاره شمالی روشن - مانند ستاره قطبی ما – برای هدایت خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، اگر شما در شب بر روی سطح مریخ قرار گرفته باشید، شما می خواهید چیزهای جالب دیگری هم ببینید!

تصویر زمین و ماه، از مریخ توسط مریخ نورد کنجکاوی در 31 ژانویه 2014.

از دید ناظر مریخی، شما می توانید گردش ماه به دور زمین را یک بار در هر ماه مشاهده کنید. از زمین، ما نمی توانیم قمر هر سیاره دیگری را با چشم غیر مسلح مشاهده کنیم، اما این منظره شگفت انگیز بر روی مریخ با چشم غیرمسلح به تنهایی قابل مشاهده می باشد. هر دو زمین و ماه مثل ستارگان، به نظر می رسند.

به طور کلی، مشاهده زمین از روی مریخ تا حدودی تداعی کننده مشاهده ونوس از زمین می باشد. مقصود از این عبارت این است که - مانند ونوس نسبت به زمین - زمین نسبت به مریخ همانند یک سیاره داخلی است. گردش به دور خورشید از مریخ نزدیک تر می باشد. بنابراین زمین از مریخ صبح و یا شب مثل یک ستاره قابل مشاهده می باشد – مثل ونوس که از جهان ما دیده می شود.

و اگر چه هر دو زمین و ماه به شکل ستاره با چشم غیر مسلح به نظر می رسند، ناظران در مریخ با تلسکوپ گاهی اوقات آنها را مثل ونوس مشاهده خواهند کرد.

بنابراین ... هیچ ستاره شمالی برای مریخ وجود ندارد. اما به این معنی نیست که مریخ چیزی برای مشاهده ندارد.

عبور دو قمر کوچک مریخ، را می توان از سطح مریخ مشاهده کرد. فوبوس قمر روشن تر است و دیموس کم نورتر از آن دیده می شود. تصویر توسط مریخ نورد روح در تاریخ 26 اوت 2005 گرفته شده است.


مراحل ماه گرفتی قمر فوبوس توسط نورد آپورچونیتی مریخ ناسا

Does Mars have a North Star?
By Deborah Byrd in ASTRONOMY ESSENTIALS | May 17, 2017
http://earthsky.org/astronomy-essentials/mars-nort...
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 8:32 ب.ظ است.