عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

شبیه سازی سیارات و مدارهاشون

با مراجعه به این سایت می‌تونید سيارات و مدارشون را براي هر روز شبيه سازي كنید.

http://space.jpl.nasa.gov/
کلمات کلیدی: شبیه سازی, سیارات, مدار, ناسا
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 8:39 ق.ظ است.