عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

پدیده‌های رصدی مهرماه 1396

9 مهر پرتاب موشک مداریATK Antaresحامل نهمین محموله سیگنوس به ایستگاه فضایی بین المللی
13 مهر 23:10 ماه کامل پنجشنبه
16مهر بارش شهاب یاژدهایی در روز یکشنبه 16مهربه اوج خودخواهدرسید،بارش شهابی 14تا18 مهردرساعات اولیه شب قابل مشاهده خواهدبود.
20مهر پرتاب موشک روسی سایوز به منظورتحویل 68امین ماموریت تحویل محموله به ایستگاه فضایی بین المللی
23مهر اختفای ستاره درخشانRegulus. درصورت فلکی اسدتوسط هلال ماه قبل از طلوع خورشید
27مهر اورانوس در نزدیکترین فاصله به زمین باشد. این بهترین زمان برای مشاهده اورانوس می‌باشد.
29 و 30مهر اوج بارش شهابی جباری در شب جمعه 28 مهر و اوایل صبح روز شنبه 29مهرماه می‌باشد. این بارش شهابی از 10مهرتا 16 آبانماه قابل مشاهده خواهدبود.
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 3:47 ب.ظ است.