عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

پدیده‌های رصدی بهمن ماه 1396

یازدهم بهمن 16:57 ماه کامل و ماه آبی

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ ساکنان زمین خسوف کامل از مرحله پایین گِرَفت کامل به بعد را شاهد هستند و ماه‌گرفتگی جزئی مرحله دوم در این گِرَفت را افراد می‌توانند رؤیت کنند، در مراحل قبلی این گِرَفت ماه در زیر افق قرار داشته و در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به وقت ایران با طلوع ماه رصد این ماه‌گرفتگی امکان پذیر است و از افق شرق بیرون می‌آید که با چشم غیر مسلح هم می‌توان آن را دید.
آغاز گرفتگی : ساعت 15 و 18 دقیقه

آغاز گرفتگی کلی : ساعت 16 و 22 دقیقه

پایان گرفتگی کلی : ساعت 17 و 38 دقیقه

پایان گرفتگی : ساعت 18 و 41 دقیقه

(شروع گرفتگی در ایران قابل رویت نیست. در مناطق شرقی و مرکزی ایران، ماه گرفتگی به صورت کلی قابل رویت است ولی در مناطق غربی ماه گرفتگی فقط به صورت جزئی دیده می شود.)

• پنجشنبه 12 بهمن ماه: اقتران (همراهی) سیاره مریخ و صورت فلکی خرچنگ و همچنین مقارنه ماه با ستاره قلب اسد (پرنورترین ستاره صورت فلکی اسد)

• یکشنبه 22 بهمن ماه: مقارنه زیبای ماه و سیاره کیوان (زحل)

• پنجشنبه 26 بهمن ماه: خورشید گرفتگی جزئی؛ غیر قابل رویت در ایران.
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 4:08 ب.ظ است.