عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

پدیده‌های رصدی فروردین ماه 1397

اول فروردین:اعتدال بهاری
اول فروردین: فضاپیمای تس (TESS spacecraft) راهی فضا میشود.

شنبه 11 فروردین - ماه کامل در ساعت 12:37 UTC (ماه آبی). دومین ماه کامل در همین ماه میلادی
11 فروردین 97: این تاریخ،آخرین مهلت شرکت در رقابت ایکسپرایز گوگل Google Lunar X Prize است.
دوشنبه 13 فروردین: همنشینی مریخ و زحل با جدایی زاویه‌ای 1°16' ساعت UTC11:52
سه‌شنبه 28 فروردین - ماه نو درساعت 1:58 UTCرخ می‌دهد و بهترین زمان ماه برای مشاهده اجرام ضعیف مانندکهکشان‌ها وخوشه‌های ستاره‌ای است زیرا هیچ مهتابی مزاحم آن نیست.
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 3:13 ب.ظ است.