عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون یکم

6 دی, 1392 از
آزمون یکم
منابع آزمون از کتابهای: نجوم به زبان ساده تئوری مسایل نجوم و کیهان شناسی نجوم مقدماتی جلد یک موفق باشید
1. قوانین دوم کپلر تایید کننده کدامیک از گفته های علم فیزیک است؟
2. اگری ناظری روی سیاره مریخ بیاستد، کدامیک از سیارات زیر را به صورت اهله ی گونتگون مشاهده میکند؟
3. کدامیک از سیارات زیر داری حلقه هستند؟
4. سال کدام سیاره کوتاهتر از شبانه روزش است؟
5. علت اصلی ایجاد جریان ها و طوفانهای موجود در زحل چیست؟
6. وقتی زهره در حداکثر کشیدگی شرقی است،چند ساعت پس از غروب خورشید قابل رویت است؟
7. نام اقمار سیاره مشتری به ترتیب عبارتند از:
8. بزرگترین قمر زحل .... و بیشترین عنصر تشکیل دهنده آن ... می باشد
9. کدام جمله صحیح است
10. در نظریه هایی که دلالت بر شکل گیری اولیه منظومه شمسی دارند، فراوانی چه عنصری را در ساختار اولیه منظومه شمسی بیشترین میدانند؟
 این را می پسندند
کد امنیتی