عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون مقدماتی

21 مهر, 1392 از
در این آزمون مباحث محاسباتی در تلسکوپ و نجوم کروی مطرح شده است. با تشکر مشتاق شهباززادگان
1. عرض جغرافیای ناظری 25 درجه است. در این عرض کدام ستاره ها دور قطبی شمالی اند؟
2. در تلسکوپی یک عدسی با نسبت کانونی 10 و قطر 25.5 سانتی متر وجود دارد. فاصله کانونی آن چقدر است؟
3. استفاده از کدام روش منجر به اصلاح کج نمایی رنگی می شود؟
4. کدام مورد در توان تلسکوپ نیست؟
5. ماه به چشم ناظر، تحت زاویه تقریبی 0.5 درجه دیده می شود. وقتی که با تلسکوپی به آن نگاه می کنیم تصویری با زاویه 6 درجه می بینیم. بزرگنمایی زاویه ای تلسکوپ چقدر است؟
 این را می پسندند
کد امنیتی