عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون نجومي (2)

19 آذر, 1394 از
با سلام خدمت دوستان گرامي، هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش مي‌باشد، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالهات پاسخ دهيد و خودتون رو محك بزني
1. زمين يكبار در روز ميچرخد و داراي شعاع استوايي 6378km است. سرعت يك نقطه روي خط استوا نسبت به منظومه در حال چرخش با زمين، ولي نه در حال چرخيدن، چقدر است؟
2. شتاب به سبب جاذبه سقوط آزاد روي سطح زمين برابر است با g=9.8km/s2 اگر يك شي از سكون سقوط كند و فرد بتواند از مقاومت هوا چشم پوشي كند ، سرعتش پس از 3 ثانيه چه قدر است؟
3. پروكسيما قنطورس 4.2 سال نوري از زمين فاصله دارد. براي نور چند سال طول مي‌كشد تا از پروكسيما به زمين سفر كند؟
4. فاصله متوسط پلوتو از خورشيد برابر است با حدودا:
5. فاصله متوسط ماه تا زمين برابر است با 3.844*10 به توان 10 سانتيمتر و سرعت نور نيز 2.998 ضربدر 10 به توان 10 cm/s است. چقدر طول مي كشد تا نور از ماه تا خورشيد حركت كند؟
6. دو جسم از نظر گرانشي محدود و جدا از هم در فضا وجود دارند، حركتشان را شرح دهيد.
7. مگاپارسك يك واحد نمونه اي استفاده شده براي ... است.
8. پلوتو در حدود 40 واحد نجومي از خورشيد فاصله دارد. يك واحد نجومي در حدود يك و نيم ضربدر ده به توان سيزده متر است. سرعت نور برابر است با سه در ده به توان هشت، زمان حركت نور از خورشيد تا پلوتو برابر است
9. دو ستاره به اندازه عرض يك مثلث از هم در آسمان فاصله دارند. (اين مثلث در طول بازوست) جداي زاويه اي دو ستاره چقدر است؟ آن‌ها در فضا در چه فاصله اي از هم قرار دارند؟
10. قاتون سوم نيوتن بيان مي‌كند:
کد امنیتی