عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون نجومي (4)

23 دی, 1394 از
آزمون نجومي (4)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
1. دليل اينكه ما سال‌هاي كبيسه داريم، اين است كه..
2. يك عكس از آسمان شب نشان داده است كه براي چند ساعت رد ستاره را به علت.... نشان مي‌دهد.
3. جاذبه ماه يك ششم جاذبه زمين است. وزن توپ بولينگ روي زمين... وزن آن روي ماه است.
4. از آنجا كه ماه در تمامي اوقات يك طرف آن به سمت زمين است، مي فهميم كه...
5. در چه ماهي خورشيد از نيمكره شمالي خط استواي آسمان به نيمكره جنوبي حركت مي‌كند؟
6. حداقل زماني كه بايد بين يك ماه گرفتگي و يك خورشيدگرفتگي قرار گيرد چقدر است؟
7. اين موضوع كه در صورت فلكي شكارچي در عصر زمستان قابل رويت است، ولي در عصر تابستان قابل رويت نيست به علت... است.
8. اگر شما از مكاني در سمت الراس خود خورشيد را ببينيد احتمالا در چه ماهي هستيد؟
9. مسير ظاهري خورشيد در خلاف زمينه ستاره..... ناميده مي‌شود
10. يك رصدكننده در شب ماه را بسيار نزديك به افق مي‌بيند تقويم نجومي نشان مي‌دهد كه ماه در خط استواي آسمان.... است؟
کد امنیتی