عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون نجومي (6)

3 بهمن, 1394 از
آزمون نجومي (6)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
1. خورشيدگرفتكي هر ماه روي نمي دهد، زيرا:
2. كدام يك از مراحل زير حدودا يك هفته پس از ماه كامل روي مي‌دهد؟
3. چهار فصل روي زمين از تغيير.... ناشي مي‌شود.
4. صعود و نزول صحيح تقريبا قابل مقايسه با ... هستند
5. مدل‌هاي منظومه شمسي بطلميوس و كوپرنيكي هر دو ... مشاهده شده را پيش بيني كرده اند.
6. يك ساعت آفتابي ... را نشان مي‌دهد.
7. صعود صحيح در شرق در طول خط استواي آسماني از ... اندازه گرفته شده است.
8. به منظور داشتن خورشيدگرفتگي كلي، ماه بايد در چه مرحله باشد؟
9. سيستم مدرن تقويم ما .... ناميده مي‌شود.
10. سيارات هميشه در آسمان نزديك به دايره البروج يافت مي‌شوند زيرا..
کد امنیتی