عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
moshtagh sh
آزمون مقدماتی
21 مهر, 1392 از
در این آزمون مباحث محاسباتی در تلسکوپ و نجوم کروی مطرح شده است. با تشکر مشتاق شهباززادگان
 این را می پسندند
saba hatami
آزمون یکم
6 دی, 1392 از
آزمون یکم
منابع آزمون از کتابهای: نجوم به زبان ساده تئوری مسایل نجوم و کیهان شناسی نجوم مقدماتی جلد یک موفق باشید
آفاق راهبر آذ آنلاین هست.
آزمون نجومي (3)
15 دی, 1394 از
آزمون نجومي (3)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
آفاق راهبر آذ آنلاین هست.
آزمون نجومي (6)
3 بهمن, 1394 از
آزمون نجومي (6)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
آفاق راهبر آذ آنلاین هست.
آزمون نجومي (4)
23 دی, 1394 از
آزمون نجومي (4)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
آفاق راهبر آذ آنلاین هست.
آزمون نجومي شماره یک
16 آذر, 1394 از
با سلام خدمت دوستان گرامي، هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش مي‌باشد، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالهات پاسخ دهيد و خودتون رو محك بزني
آفاق راهبر آذ آنلاین هست.
آزمون نجومي (2)
19 آذر, 1394 از
با سلام خدمت دوستان گرامي، هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش مي‌باشد، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالهات پاسخ دهيد و خودتون رو محك بزني